PHARMA PLUS INSTITITUTE

เป็นสถาบันติวสำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 6 เพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยทีมติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ ลักษณะการสอนของสถาบันจะสอนเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้สอบ มีการสรุปเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบ เน้นการสอนเชิงบูรณาการซึ่งจำเป็นอย่างมากกับการนำไปใช้สอบในปัจจุบัน พร้อมทั้งฝึกทำข้อสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี 2548-2564

การเรียนออนไลน์สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการใช้ ID จากที่ใดได้บ้าง หากพบว่าผู้ใดเอา ID ตัวเองให้กับผู้อื่นใช้งาน ทางสถาบันจะดำเนินคดีทางกฏหมายกับผู้นั้น

คอร์สออนไลน์เรียนผ่านเว็บไซด์ของสถาบันนี้

การสมัครมีขั้นตอนดังนี้
1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
2. ภายหลังโอนเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ FACEBOOK: Pharma Plus
คอร์สเรียน
PLE-PC1 [ปี 6 Pharm Care] 66 มีนาคม

เปิดรับสมัครแล้ว

PLE-CC2B [ปี 4] 65 ธค

เป็นคอร์ส OSPE ออนไลน์ มีปฏิบัติ

สำหรับสอบรอบเดือนธันวาคม 2565

[เปิดรับสมัคร เหลืออีก 3 ที่นั่ง]

MCQ แบบเก่า 65 ธค

ปิดรับสมัคร

PLE-CC1 [ปี 4] MCQ 65 ธค

คอร์สออนไลน์ปรับปรุงใหม่

สำหรับน้องๆที่สอบเดือนธันวาคม 65

[เปิดรับสมัคร]


PLE-PC1 [ปี 6 เฉพาะ Pharm Care] 65

สรุป PC2

วันที่ 21 สค 2565 เวลา 22.00 น.

ผ่าน Zoom Meeting

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/84524000348?pwd=Uk0zMnVacm8yUGhEWXFTeENDZlgyQT09

Meeting ID: 845 2400 0348
Passcode: 735488
 

 

PLE-CC1 [ปี 4] 65 กค

ปิดรับสมัคร

PLE-CC1 [ปี 4] 64 มีค

ปิดรับสมัคร

MCQ แบบเก่า 64 ธค

ปิดรับสมัคร