เทคนิคการเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

เทคนิคสำหรับการเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

1. จัดสรรเวลา เราควรแบ่งตารางเวลาการอ่านหนังสือให้ดี ถ้าจะให้ดีแนะนำว่าควรทำเป็นตารางเอาไว้เลยว่าควรอ่านเรื่องไหนก่อนหลัง ควรอ่านให้จบอย่างน้อย 2-3 รอบ [แต่ก็แล้วแต่คนนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีเทคนิคการจำไม่เหมือนกัน]

2. พยายามไฮไลต์เนื้อหาที่สำคัญโดยใช้ปากกาไฮไลต์ การใช้สีเยอะๆ หลากสีสันจะช่วยให้เราจดจำสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น และทำให้หนังสือของเรานั้นดูน่าอ่าน

3. สรุปเนื้อหาที่สำคัญโดยเฉพาะหลังจากเรียนเสร็จหรืออ่านหนังสือแล้ว การสรุปเนื้อหาจะช่วยทำให้เราสามารถสรุปประเด็นเนื้อหาต่างๆได้ดียิ่งๆขึ้น

4. ฝึกทำข้อสอบย้อนหลัง เราต้องฝึกทำข้อสอบบ่อยๆ แต่ไม่ใช่ทำเฉยๆนะ เราต้องวิเคราหะ์โจทย์และตัวเลือกด้วย เช่น ถ้าโจทย์เปลี่ยนละจะทำอย่างไร ตัวเลือกนี้ผิดเพราะอะไร มันจะช่วยทำให้เราเรียนรู้ได้ดียิ่งๆขึ้น

 
บรรยากาศภายในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน

ห้องเรียนปัจจุบันรองรับได้ประมาณ 35 ต่อรอบ

เร็วๆจะเปิดห้องเรียนใหม่ที่ทันสมัย มีทีวีฉายภาพสำหรับน้องๆที่นั่งในโซนหลัง