บรรยากาศภายในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน

ห้องเรียนปัจจุบันรองรับได้ประมาณ 35 ต่อรอบ

เร็วๆจะเปิดห้องเรียนใหม่ที่ทันสมัย มีทีวีฉายภาพสำหรับน้องๆที่นั่งในโซนหลัง

< Back