PHARMA PLUS INSTITITUTE

เป็นสถาบันติวสำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 6 เพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยทีมติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ ลักษณะการสอนของสถาบันจะสอนเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้สอบ มีการสรุปเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบ เน้นการสอนเชิงบูรณาการซึ่งจำเป็นอย่างมากกับการนำไปใช้สอบในปัจจุบัน พร้อมทั้งฝึกทำข้อสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี 2548-2564

การเรียนออนไลน์สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการใช้ ID จากที่ใดได้บ้าง หากพบว่าผู้ใดเอา ID ตัวเองให้กับผู้อื่นใช้งาน ทางสถาบันจะดำเนินคดีทางกฏหมายกับผู้นั้น

คอร์สออนไลน์เรียนผ่านเว็บไซด์ของสถาบันนี้

การสมัครมีขั้นตอนดังนี้
1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
2. ภายหลังโอนเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ FACEBOOK: Pharma Plus
คอร์สเรียน
PLE-PC1 [ปี 6 เฉพาะ Pharm Care] 65

สำหรับการสอบปี 6 MCQ สายบริบาลทางเภสัชกรรม

วิดีโอจะทะยอยลงให้นะครับ เนื้อหาอันไหนมีการอัพเดทเพิ่มพี่จะลงไฟล์เพิ่มเติมให้ครับ

ลงล่าสุด 8/12/64

Chapter 6 Endocrine disorders

 

 

 

 

 

PLE-CC1 [ปี 4] ออนไลน์ 64 ธค

สำหรับน้องๆที่สอบ PLE-CC1 รอบเดือนธันวาคม 64

ลงวิดีโอล่าสุด 15/11/64

Chapter 6

- Vaccine

Chapter 9

- DM

- Thyroid

- Obesity

Chapter 10

- Coronary heart disease

- Heart failure

Pharm Sci I

- Drug delivery system

ไฟล์เฉลยข้อสอบแบบ PDF อยู่ใน Chapter Book MCQ เฉลยข้อสอบ ครับ หรือโหลดจาก LINK: https://drive.google.com/file/d/1W3dlBjLbNvizZmldbhEA6NPBqCoq3tOc/view?usp=sharing

 

 

PLE-PC1 [ปี 6 เฉพาะ Pharm Care] 64

เป็นเนื้อหาการสอบใบประกอบปี 6 เฉพาะสายบริบาลเภสัชกรรม [Pharm Care Competency] เท่านั้น [เปิดรับสมัคร]

PLE-CC1 [ปี 4] ออนไลน์ 64 มีค

สอบธันวาคม 63 เรียนออนไลน์ [เปิดรับสมัคร]
- สอนเนื้อหา + ทำแบบฝึกหัด
- เนื้อหาอัพเดทตามแนวทางการรักษาล่าสุด
- สามารถดูวิดีโอซ้ำได้

ราคาเรียน 14,000 บาท


MCQ [ปี 6 รหัสก่อน 57] ออนไลน์ 64 ธค
สำหรับน้องที่รหัสเข้าเรียนก่อนปี 57 นะครับ ถ้ารหัส 57 เป็นต้นไปจะเป็นแบบแยกสายครับ
- สอนเนื้อหา + ทำแบบฝึกหัด
- เนื้อหาอัพเดทตามแนวทางการรักษาล่าสุด
- สามารถดูวิดีโอซ้ำได้
PLE-PC1 [ปี 6 เฉพาะ Pharm Care] 63 ธค

เป็นเนื้อหาการสอบใบประกอบปี 6 เฉพาะสายบริบาลเภสัชกรรม [Pharm Care Competency] เท่านั้น